Obiective turistice

Comuna NUCI s-a format ca asezare pe teritoriul unor foste mosii boieresti sau manastiresti. A cunoscut o perioada de máxima dezvoltare in secolele XVIII-XIX, odata cu construirea unor biserici, considerate astazi monumente istorice.
Consiliul Local al Comunei NUCI apartine administrativ de Consiliul Judetean Ilfov.
Conform STUDIULUI ISTORIC realizat de catre INSTITUTUL NATIONAL DE PATRIMONIU s-au identificat mai multe imobile cu valoare istorica sau de arhitectura.
MONUMENTE ISTORICE, INCLUSE ÎN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE – LMI – 2010
Mănăstirea Balamuci, sec. XVII – XIX, drum forestier, la 3 km Nord de satul Sitaru, sat Balta Neagră, comuna Nuci, nr. crt. 582, cod LMI IF-II-a-A-15263
I.1. Biserica „Sf. Nicolae”, 1631, drum forestier, la 3 km Nord de satul Sitaru, sat Balta Neagră, comuna Nuci, nr. crt. 583, cod LMI IF-II-m-A-15263.01
I.2. Zid de incintă, 1752, drum forestier, la 3 km Nord de satul Sitaru, sat Balta Neagră, comuna Nuci, nr. crt. 584, cod LMI IF-II-m-A-15263.02
Ansamblul fostului conac Lecca-Micşuneşti, mij. sec. XVIII, şos. Orhideelor nr. 115, sat Micşuneştii Mari, comuna Nuci, nr. crt. 640, cod LMI IF-II-a-B-15296
II.1. Conac, mij. sec. XVIII, şos. Orhideelor nr. 115, sat Micşuneştii Mari, comuna Nuci, nr. crt. 641, cod LMI IF-II-a-B-15296.01
II.2. Turn poartă conac, sec. XVII, şos. Orhideelor nr. 115, sat Micşuneştii Mari, comuna Nuci, nr. crt. 642, cod LMI IF-II-a-B-15296.02
II.3. Biserica „Născătoarea de Dumnezeu”, 1748, şos. Orhideelor nr. 115, sat Micşuneştii Mari, comuna Nuci, nr. crt. 643, cod LMI IF-II-a-B-15296.03
Biserica „Sf. Alexandru şi Nicolae” – Netezeşti, 1912, şos. Calea Bucureşti nr. 213, sat Nuci, comuna Nuci, nr. crt. 654, cod LMI IF-II-m-B-15299
PROPUNERI DE INCLUDERE A UNOR IMOBILE ÎN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE.
Ansamblul Conacului Mareşal Constantin Prezan, 1914 – 1932, şos. Brazilor nr. 118-120, sat Merii Petchi, comuna Nuci:
IV.1. Conac, şos. Brazilor nr. 118
IV.2. Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, şos. Brazilor nr. 120
IV.3. Turn clopotniţă, şos. Brazilor nr. 120
Monument memorial funerar al Sultanei Bantaş – Villara, 1892, şos. Brazilor, în faţa cimitirului, sat Merii Petchii, comuna Nuci;
Conacul Bantaş – Villara, B. Dumitrescu, sf. sec. XVIII, str. Ialomiţa, sat Nuci – trup istoric Netezeşti, comuna Nuci;
IMOBILE CU VALOARE LOCALĂ DE PATRIMONIU CONSTRUIT
I. Vechea şcoală, 1927-1944, str. Plopilor nr. 19, sat Merii Petchi, comuna Nuci;
II. Vechea şcoală, în prezent locuinţă, înc. sec. XX, str. Malu Roşu nr. 110, Balta Neagră, comuna Nuci;
III. Casa Emil Ottulescu, în prezent sediu primărie, 1942, Calea Bucureşti nr. 201, sat Nuci – trup istoric Netezeşti, comuna Nuci;
IV. Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, 1914-1928, Calea Bucureşti nr. 62, sat Nuci – trup
8 Iistoric Nuci, comuna Nuci
V. Vechea şcoală, sf. sec. XIX, Calea Bucureşti nr. 66, sat Nuci –
VI. Casa (vechea casa a invatatorului), fost dispensar, Calea Bucurestilor nr. 62, sat Nuci
VII. Conacul C. Deşliu, sf. sec. XIX, str. Calea Bucureşti nr. 58, sat Nuci – trup istoric Nuci, comuna Nuci;
VIII. Casă, înc. sec. XX, str. Calea Bucureşti nr. 89 (110), sat Nuci – trup istoric Nuci, comuna Nuci;
IX. Monument funerar Anastasia I. Dumitrescu – Racoviţă, 1878, în curtea bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, Calea Bucureşti nr. 62, sat Nuci
X. Monument funerar Silvestru C. Deşliu, 1895, în curtea bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, Calea Bucureşti nr. 62, sat Nuci
XI. Casă, înc. sec. XX, str. Şcolii nr. 11, sat Micşuneşti Moară, comuna Nuci;
XII. Vechea primărie, în prezent sediu poliţie, înc. sec. XX, str. Şcolii, sat Micşuneştii Moară, comuna Nuci;
XIII. Biserica „Naşterea Maicii Domnului”, înc. sec. XX, str. Crinilor nr. 70, sat Merii Petchi – trup istoric Sudiţi, comuna Nuci;
XIV. Şcoală, 1895, str. Crinilor nr. 72, sat Merii Petchi – trup istoric Sudiţi, comuna Nuci;
XV. Casă, înc. sec. XX, str. Crinilor nr. 108, sat Merii Petchi – trup istoric Sudiţi, comuna Nuci;
XVI. Vechea moară, în prezent locuinţă, sf. sec. XIX, str. Crinilor nr. 189, sat Merii Petchi –
XVII. Vechea şcoală, în prezent grădiniţă, înc. sec. XX, şos. Orhideelor nr. 82, sat Micşuneştii Mari, comuna Nuci
XVIII. Casa învăţătorului, în prezent şcoală, 1904, şos. Orhideelor nr. 84, sat Micşuneştii Mari, comuna Nuci;
XIX. Monument comemorativ – troiţă din lemn, închinat memoriei eroilor satului căzuţi pentru patrie în 1877-1878 şi 1916-1918, în curtea bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, Calea Bucureşti nr. 62, sat Nuci – trup istoric Nuci, comuna Nuci;
XX. Casă acoperită cu stuf, înc. sec. XX, str. Lăcrămioarei nr. 34, sat Micşuneştii Mari, Comuna Nuci;
XXI. Ansamblu urban Centrul Istoric Nuci, sf. sec. XIX – inc. sec. XX, str. Calea Bucuresti, sat Nuci

Autorizarea lucrãrilor de constructie pentru aceste amplasamente se va efectua numai în conditiile prevederilor Legii 50/1991, art. 7, lit. a. si vor fi avizate de cãtre Comisia Nationalã a Monumentelor, Ansablurilor si Siturilor Istorice.
NOTA : Avand in vedere existenta unor arii si zone protejate (conform Raportului de Mediu si Studiului Istoric), la eliberarea autorizatiilor de construire se va tine seama de prescriptiile specifice, conform Anexelor 7, 8 si 9 ale Regulamentului Local de Urbanism.
Din punct de vedere geografic, Comuna NUCI se aflã, în partea de NORD-EST a judetului Ilfov, la 47 km de Municipiul Bucuresti si este situatã la est de Autostrada Bucuresti-Brasov. Satele componente s-au dezvoltat paralel cu traseul raului Ialomita.