logo-mare-nucii
2024 – Hotărârile Autorității Deliberative
2024 – Hotărârile Autorității DeliberativeNR. DATA DENUMIRE FIȘIER
1 05.01.2024 HOTARARE privind acoperirea integrala a deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului 2023, din excedentul bugetar al anilor precedenti Vizualizare
8 09.02.2024 HOTARARE privind adoptarea bugetului local al comunei Nuci pe anul 2024 Vizualizare
8 09.02.2024 Anexa nr.1 la HCL privind adoptarea bugetului local al comunei Nuci pe anul 2024 Vizualizare
8 09.02.2024 Anexa nr.2 la HCL privind adoptarea bugetului local al comunei Nuci pe anul 2024 Vizualizare
8 09.02.2024 Anexa nr.3 la HCL privind adoptarea bugetului local al comunei Nuci pe anul 2024 Vizualizare
2 30.01.2024 HOTARARE privind avizarea Documentației de Atribuire a Delegarea gestiunii activității de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică, pentru unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, fără punerea la dispoziție a infrastructurii și privind acordarea unor mandate Vizualizare
3 30.01.2024 HOTARARE privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ – teritoriale din Județul Ilfov în vederea realizării proiectului „ Ilfov fără țânțari” Vizualizare
4 30.01.2024 HOTARARE Cu privire la aprobarea Planului de actiuni si interes local intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2016 Vizualizare
5 30.01.2024 HOTARARE Privind aprobarea Regulamentului si a Criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate Vizualizare
5 30.01.2024 Anexa nr.1 la HOTARARE Privind aprobarea Regulamentului si a Criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate Vizualizare
5 30.01.2024 Anexa nr.2 la HOTARARE Privind aprobarea Regulamentului si a Criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate Vizualizare
6 30.01.2024 HOTARARE Cu privire la organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2024-2025 Vizualizare
7 30.01.2024 HOTARARE Privind alegerea Preşedintelui de şedinţă Vizualizare
NR. DATA DENUMIRE FIȘIER

Contact