logo-mare-nucii
2024 – Hotărârile Autorității Deliberative
2024 – Hotărârile Autorității DeliberativeNR. DATA DENUMIRE FIȘIER
1 05.01.2024 HOTARARE privind acoperirea integrala a deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului 2023, din excedentul bugetar al anilor precedenti Vizualizare
8 09.02.2024 HOTARARE privind adoptarea bugetului local al comunei Nuci pe anul 2024 Vizualizare
8 09.02.2024 Anexa nr.1 la HCL privind adoptarea bugetului local al comunei Nuci pe anul 2024 Vizualizare
8 09.02.2024 Anexa nr.2 la HCL privind adoptarea bugetului local al comunei Nuci pe anul 2024 Vizualizare
8 09.02.2024 Anexa nr.3 la HCL privind adoptarea bugetului local al comunei Nuci pe anul 2024 Vizualizare
2 30.01.2024 HOTARARE privind avizarea Documentației de Atribuire a Delegarea gestiunii activității de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică, pentru unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, fără punerea la dispoziție a infrastructurii și privind acordarea unor mandate Vizualizare
3 30.01.2024 HOTARARE privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ – teritoriale din Județul Ilfov în vederea realizării proiectului „ Ilfov fără țânțari” Vizualizare
4 30.01.2024 HOTARARE Cu privire la aprobarea Planului de actiuni si interes local intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2016 Vizualizare
5 30.01.2024 HOTARARE Privind aprobarea Regulamentului si a Criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate Vizualizare
5 30.01.2024 Anexa nr.1 la HOTARARE Privind aprobarea Regulamentului si a Criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate Vizualizare
5 30.01.2024 Anexa nr.2 la HOTARARE Privind aprobarea Regulamentului si a Criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate Vizualizare
6 30.01.2024 HOTARARE Cu privire la organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2024-2025 Vizualizare
7 30.01.2024 HOTARARE Privind alegerea Preşedintelui de şedinţă Vizualizare
9 28.02.2024 HOTARARE privind aprobarea caietului de sarcini pentru obiectivul ,, Reparatii generale de renovare si zugraveli, igenizare la sediul Primariei Nuci” Vizualizare
10 28.02.2024 HOTARARE privind aprobarea caietului de sarcini pentru obiectivul ,, Reparatii generale de renovare, mobilier birouri si container tip arhiva la sediul Primariei Nuci” Vizualizare
11 06.03.2024 HOTARARE Privind rectificarea bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
12 16.04.2024 HOTARARE Privind aprobarea contractului-cadru vizand acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul , stocarea temporară, sortarea și incredințarea in vederea valorificării deșeurilor de la nivelul UAT NUCI Judetul Ilfov Vizualizare
12 16.04.2024 Anexa HCL nr. 12 Vizualizare
13 16.04.2024 HOTARARE privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2024 Vizualizare
13 16.04.2024 Anexa HCL nr. 13 Vizualizare
14 16.04.2024 HOTARARE Privind alegerea Preşedintelui de şedinţă Vizualizare
15 19.01.2024 HOTARARE Privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anului 2023 Vizualizare
16 19.04.2024 HOTARARE Privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al sursei E an 2023 Vizualizare
15 19.04.2024 HOTARARE Privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anului 2023 Vizualizare
17 29.05.2024 HOTARARE privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov si UAT Comuna Nuci, județul Ilfov pentru implementarea proiectului pilot “ Sanse egale la educatie” in anul scolar 2024 – 2025 Vizualizare
17 29.05.2024 Anexa la Hotararea Consiliului Local Nuci nr.17 Vizualizare
18 29.05.2024 HOTARARE privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov cu unitățile administrativ-teritoriale din județul Ilfov în vederea realizării proiectului de interes public „Ilfov zâmbește” Vizualizare
18 29.05.2024 Anexa la Hotararea Consiliului Local Nuci nr.18 Vizualizare
NR. DATA DENUMIRE FIȘIER

Contact